More information

art.pte.hu 

Overview

Szóbeli interjún az alábbi témákról kell tanúbizonyságot adni: · művészettörténet · otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, festés, fotó, kollázs, stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is. · pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben.

The oral interview covers the following topics: • art history • presentation of work created at home: • career aptitude interview; assessment of general knowledge; knowledge of art journals, media, national and international museums; knowledge of contemporary culture, awareness of universal and contemporary arts

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Entrance exam description:
Evaluation of submitted documents, online interview and ranking of applicants

Contact:
Ms. Beáta Seres
seres.beata@pte.hu

Apply now! Academic year 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States