More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Entrance exam description:
Making a 100-point ranking out of the admission requirements. 50 point could be given for the basic previous academic achievement and the other 50 point could be reached for the oral entrance exam.

Contact:
Ms Erika Szilágyi-Kispap
international coordinator
contact@gamma.ttk.pte.hu

Career opportunities

A képzés célja:
A képzés célja olyan vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadhatóalapismeretekkel rendelkeznek és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelemi területeken. Kellő mélységű ismerettel rendelkezzenek a képzés második ciklusát folytatni, illetve egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni.

Elhelyezkedési lehetőségek:
A tervezett szakirány, és a rá épülő mesterképzés (MA/MSc) iránti igényt a következőképpen ítéljük meg: A régiónkban eddig hiányzó vegyészképzés keretében várható, hogy az itt végzett vegyészeknek a régióban található vállalatok (kis és közép-vállalkozásokat is beleértve!), környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozások és mérőállomások fognak elhelyezkedési lehetőséget kínálni. A kémia alapfokozat (BSc) megszerzésével lehetőség nyílik a vegyész mesterképzésre (MSc) való jelentkezésre.

The purpose of the program:
The aim of study is to educate such chemists who are in possession of theoretical and practical chemical knowledge. They dispose of sufficient basic skills at relating fields such as mathematics, physics, informatics, professional foreign language. They possess a Bachelor’s degree and will become qualified for administering primarily practical tasks and problems and deliver duties requiring individual solutions in chemical production at analytical quality assurance laboratories, at fields of management, environmental management and environmental protection. They have adequate knowledge to continue at the second phase of their training and pursue courses of studies independently or in a structured form.

Apply now! Academic year 2024/25
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2024/25
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States