Logo of University of Pécs

BScgazdaságinformatikus_hu

More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Entrance exam description:
Making a 100-point ranking out of the admission requirements. 50 point could be given for the basic previous academic achievement and the other 50 point could be reached for the oral entrance exam.

Contact:
Ms Erika Szilágyi-Kispap
international coordinator
contact@gamma.ttk.pte.hu

Career opportunities

A képzés célja:
Olyan gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés Mester szakon történő folytatásához.

Miért előnyös a gazdaságinformatikus szak?
A drága üzleti szoftverek fejlesztésénél régi tapasztalat, hogy azüzletemberek és a programozók „nem egy nyelvet beszélnek”, és ebből komoly károk származhatnak. Ezt a problémát hidalja át a gazdaságinformatikus, aki közel lévén az ügyfélhez, rendszerint tekintélyes részt kap az üzleti haszonból. A gazdaságinformatikusok munkaerőpiaca kevéssé telített. Ezen a területen nincs olyan erős férfi dominancia, így jó karrierlehetőséget kínál hölgyek számára is.
A gazdaságinformatikusnak nem szükséges olyan mély elméleti programozási és matematikai ismereteket tanulnia, mint a programozónak, viszont fontos, hogy érdeklődjön az üzleti folyamatok és globális cégek működési mechanizmusai iránt.

Munkaerőpiaci lehetőségek
Az üzleti vállalkozások és intézmények által széles körben igényelt gazdaságinformatikai munkakörök az alábbiak: rendszertervezési, elemzési feladatok, új üzleti megoldások fejlesztését és bevezetését célzó projektek irányítása, meglévő rendszerek üzemeltetési és szervezési tevékenységei, döntés-előkészítési és támogatási részvétel. A cél a vállalatirányítási, üzleti
intelligencia és elektronikus kereskedelmi rendszerek aktív támogatása. A megfelelő gyakorlat megszerzése után kisebb vállalkozásoknál akár menedzseri pozíciókra pályázhatnak, de multinacionális cégeknél magasabb vezetői posztok betöltésére is sikeresen jelentkezhetnek
elsősorban az információmenedzsment területén.
A diploma megszerzése után az egyetem mester szintű (MSc) képzései is várják a fiatal szakembereket. Az egyeneságú gazdaságinformatika mesterképzést szintén a Természettudományi Kar indítja. A kétféle szakterület ismerete révén azonban nyitva áll az út minden informatikai vagy gazdasági/üzleti terület MSc képzésének irányába is.

The purpose of the program:
The program aims to educate students to become managers of corporate information systems, being able to understand, to plan and to manage businnes processes, supported by info-communication technologies and solutions. Graduates are reqired to have knowledge and competencies to explore business information management problems, to support the value chain with ICT-based data- and information management solutions. Also they have to show a sound knowledge base on up-to-date technology alternatives to use, together with a competency for evaluating and auditing corporate information systems, starting from ICT strategy-building, through ICT-oriented project-management, up to the maintenance of service oriented business information applications. Notwithstanding, th ebest students have to show theoretical knowledge and professional motivation proper to continue their studies on a higher, Masters‘€™ level at a University.