Logo of University of Pécs

BScföldtudományi_hu

More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Entrance exam description:
Making a 100-point ranking out of the admission requirements. 50 point could be given for the basic previous academic achievement and the other 50 point could be reached for the oral entrance exam.

Contact:
Ms Erika Szilágyi-Kispap
international coordinator
contact@gamma.ttk.pte.hu

Career opportunities

A képzés célja:
A hallgatók átfogó ismeretekre tesznek szert a Föld különböző szféráiban lejátszódó folyamatokról.
A képzés a geológiára fókuszál. A geológia specializáció elvégzése lehetővé teszi a geológia különböző területeinek (pl. geofizika, földtan, ásványtan, stb.) alaposabb megismerését. A képzés gyakorlatorientált, a kreditek közel fele laboratóriumi kurzusok és terepgyakorlatok teljesítésével szerezhető meg.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Hallgatóink már a BSc képzésben bekapcsolódhatnak a karon folyó tudományos kutatásokba a geológia, a meteorológia, és a talajtan területén.

A BSc-n végzett hallgatóinknak a következő szakokon tanulhatnak tovább:
- PTE TTK Geográfus MSc Geomorfológia Szakirány
- Szegedi Tudományegyetem TTK Földtudomány MSc szak
- Az ELTE TTK Geológus MSc

Az MSc fokozat megszerzését követően lehetőség van a doktori fokozat megszerzésére a PTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájában.
Elhelyezkedésre a környezetvédelmi és a nyersanyagkutató cégeknél (a Dél-Dunántúli régióban például: Mecsekérc Zrt., Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt., Biokom Kft., Waterplan.), a geoturisztikában vagy például a természetvédelmi hatóságoknál van lehetőség.

The purpose of the program:
The Earth Science program gives a comprehensive description of the processes occurs in the different spheres of the planet Earth.
The focus of the program is geology. The lectures related to geology give advanced level of skills about the different fields of geology (e.g. geophysics, geology, mineralogy, etc.). About half of the total credits can be acquired by passing the laboratory courses and field works.