More information

kpvk.pte.hu/..pzes/ovodapedagogus_alapszak 

Overview

Képzés célja:
A képzés célja olyan óvodapedagógusok képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai műveltséggel rendelkeznek a 3-7 éves gyermekek nevelésével kapcsolatban. Elősegítik az óvodás gyermekek életkorának megfelelő értelmi-, érzelmi fejlődését és szociális készségeinek alakulását. A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatalokat várunk.

Főbb témakörök:
pedagógia,
pszichológia,
ének-zene,
informatika,
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
társadalomismeret,
természetismeret,
testnevelés,
vizuális nevelés,
óvodai gyakorlat

Szakirányok, specializációk:
Gazdag a kötelezően választható specializációk sora: drámajáték, gyakorlati kommunikáció, gyermek- és gyógytestnevelés, gyógypedagógiai alapismeretek, idegennyelv-szakmai nyelv, integrált-inkluzív nevelés, interkulturális nevelés, környezeti nevelés-fenntartható fejlődés, kreatív művészeti kommunikáció.

Programme structure

https://kpvk.pte.hu/hu/tantervek_kepzesi_programok

Career opportunities

Óvodákban, óvodapedagógusként.

Sponsor logo
Sponsor logo