Logo of University of Pannonia

MAneveléstudomány_hu

More information

nevtudweb.mftk.uni-pannon.hu/../kepzeseink 

Overview

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Programme structure

https://nevtudweb.mftk.uni-pannon.hu/dokumentumok-kezelese/kepzesek/nevelestudomanyi-ma/10-nevtud-ma/file

Career opportunities

Neveléstudományi doktori képzésbe való bemenet, felsőoktatásban oktatói, óraadói feladatok ellátása, kutatói, alkalmazotti munkakörök, kutatás-fejlesztés, közoktatás-irányítás