More information

antk.uni-nke.hu/..atasi-mesterkepzesi-szak 

Overview

A képzés célja az állam feladatával, szervezetével és működésével kapcsolatos tudást komplexen, az állami humántőkét rendszerszemlélettel kezelni tudó, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatot ellátni képes, a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelő, a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket ismerő, az államszervezet, az államigazgatás hatékony változásmenedzsmentjére képes, az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is szervezni tudó, az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével rendelkező szakemberek felkészítése a közszolgálati életpályára.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény nem veszi figyelembe a felvételinél.

Saját motivációs beszélgetésen mérik a nyelvi képességeket.

Kapcsolattartó: Drahota Gergő (felveteli.antk@uni-nke.hu)

Programme structure

-

Career opportunities

-

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo