Logo of University of Public Service

BScvízügyi üzemeltetési mérnöki_hu

More information

vtk.uni-nke.hu/..i-mernok-alapkepzesi-szak 

Overview

A 6 féléves képzés célja olyan korszerű műszaki és menedzsment ismeretekkel rendelkező vízügyi üzemeltetési mérnökök képzése, akik képesek a területi, illetve települési vízgazdálkodási létesítmények üzembe helyezési, üzemeltetési feladatainak ellátására, üzemeltetői jogosultság birtokában a megfelelő mérnöki szakterületen vízügyi létesítmények beüzemelési és üzemeltetési feladatainak végzésére.

Az alábbi specializációk közül lehet választani:

1. Területii vízgazdálkodási specializáción a klasszikus vízgazdálkodási, vízépítési jellegű tudásanyag főbb részei: árvízvédelem, vízrendezés, vízkészletgazdálkodás, vízgyűjtőgazdálkodás, vízhasznosítás, tározás, ármentesítés, folyószabályozás, vízgyűjtő-feltárás, vízrajz, és az Európai Unió irányelvei. A terepi mérőgyakorlatok során geodéziai, hidrometriai és hidro-ökológiai mérésekben mélyülhetnek el.

2. Víziközmű-üzemeltetési specializáción a víz- és szennyvíztisztítással, a vízi közművek, a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos tudásanyag szerezhető meg.

3. Hidrogeológia, vízbeszerzés specializáció keretein belül az alkalmazott hidrogeológiával, karszthidrogeológiával, felszín alatti vizek hidrodinamikai modellezésével és a felszín alatti vizek vízgazdálkodásával ismerkedhetnek meg a leendő hallgatók.

A képzés 10 helyet biztosít a Diaszpóra Felőoktatási Program pályázói számára.

További információk: international.fws@uni-nke.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo