Logo of University of Public Service

BAkatasztrófavédelem [iparbiztonság]_hu

More information

felveteli.uni-nke.hu/kepzesek/kvi 

Overview

A képzés során a hallgatók megismerik a veszélyes üzemek létesítésére, működésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban foglaltakat, azok gyakorlati alkalmazásának rendszerét. Elsajátítják a veszélyes anyagok különféle szállítási módozataival kapcsolatos jogszabályi és hatósági előírásokat, az ezekre vonatkozó hatósági eljárás rendjét, a kritikus infrastruktúrákkal összefüggő hazai és nemzetközi szabályozásokat, azok működési rendjét meghatározó biztonsági követelményrendszereket.

A felvételi eljárás során külön tantárgyakból álló felvételi nincs, a felvételi beszélgetésen alkalmával a jelentkező a magyar nyelv ismeretéről győződik meg a bizottság. A nem megfelelő magyar nyelv ismerettel rendelkező jelentkező nem vehető fel a képzésre. A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételin.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram jeletkezői számára 20 hely áll rendelkezésre.

Kapcsolattartó: Krizsán Zoltán (krizsan.zoltan@uni-nke.hu)

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo