Logo of University of Veterinary Medicine Budapest

PhDÁllatorvostudományi Doktori Iskola [Agrártudományok]_hu

More information

univet.hu/hu/oktatas/doktori-iskola 

Overview

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény az egyetemek feladatává tette a tudományos munka végzésére felkészítő képzést, és annak elismerését a doktori cím odaítélését. Ez a képzés az egyetemi képzés három szintje (BSc –MSc – PhD) közül a legmagasabb.

Az Állatorvostudományi Egyetem keretei között 1994-ben indult a képzés doktori programok formájában. 2000-ben rendelte az oktatási kormányzat a doktori iskolák megalapítását. Az Állatorvostudományi Doktori Iskola a korábban indított programokra alapozva jött létre, nyerte a MAB „megfelel” elismerését, és kezdte meg működését 2001.01.01-jén. Azóta a folyamatos javítás, „minőségfejlesztés” jegyében törekszünk, mind szakmailag, mind szervezetileg egyre jobbat nyújtani.

Küldetésünk:
az Állatorvostudományi Egyetem történelmi hagyományait követve a fenntartható mezőgazdasági termelésben, a biztonságos élelmiszer-előállításban és az állatorvosi és határterületi tudományok művelésében hazai és nemzetközi szinten kiváló, a tudásalapú társadalom és a környezet védelme elvárásainak megfelelni képes vezető oktatók és kutatók jövő generációjának képzése.

Felvételi eljárás:
írásbeli és szóbeli felvételi vizsga.

Minimum kvóta: 1
Maximum kvóta 3

Kontakt:
Kissné Vass Lívia Lilla
SH koordinátor
sh@univet.hu

Programme structure

A felsőoktatási törvény a doktori iskolák képzési idejét 2016. szeptembertől hat félévről nyolc félévre módosította és a képzést két szakaszra osztotta. Az első négy félév a “képzési és kutatási”, a második a “kutatási és disszertációs” szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.
A 48 hónapos doktori képzés során a doktorandusz a témavezető irányításával készített, az Állatorvostudományi DI tanácsa által jóváhagyott, személyre szóló munkaterv alapján végzi tanulmányait és kutató munkáját.
A 48 hónapos képzés alatt minimum 240 kreditet kell gyűjteni.
A fenti előírások teljesítésének elmaradása esetén a doktorandusz nem folytathatja tovább a tanulmányaitunivet.hu/wp-content/uploads/2020/04/Doktori_eljaras_ugymenet.pdf

Sponsor logo
Sponsor logo