Logo of Eötvös Loránd University

MScsurvey statisztika és adatanalitika_hu

More information

tatk.elte.hu/mesterszakok/survey 

Overview

A survey statisztika MSc program az ELTE legnépszerűbb mesterszakának egyike. 2017-ben az egyetem 117 mesterszakja közül az első helyes jelentkezők számát tekintve a 7. volt. A szak a 2019/2020-as tanévtől a survey statisztika és adatanalitika MSc nevet viseli.

A szak sikere mögött a folyamatos fejlesztés, a változó társadalmi környezethez történő alkalmazkodás áll. A program 25 évvel ezelőtt (ahogy korábbi elnevezése is mutatja) a survey módszerrel, azaz a mintavételen alapuló megkérdezéssel gyűjthető adatok elemzésének oktatására jött létre, és elsősorban közvélemény- ill. piackutatókat képzett. A program ekkor még szociológus hallgatók számára kínált specializációként működött. A szakot 2009-ben akkreditálták önálló survey statisztika mesterszakként Magyarországon és Európában elsőként ezen a néven.

A szak alapítója Rudas Tamás, a Washington Egyetem Statisztika Tanszékének professzora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának volt főigazgatója, az Európai Szociológiai Akadémia választott tagja, az Európai Módszertani Társaság volt elnöke.

Az azóta lezajlott adatforradalom, a mindennapi tevékenységeink során létrejövő digitális adatok megjelenése a legkülönbözőbb területeken generált adatanalitikai igényeket. Erre az igényváltozásra reagálva a képzés tartalma jelentősen megváltozott. A szakot elvégzett hallgató a klasszikus survey statisztikusi tudáson túl képes nagy adatbázisok elemzésére; hálózatelemzési, szöveganalitikai ismeretekkel bír; ismeri az adatbányászati szoftvereket és képes online kutatások, webanalitika kivitelezésére is a társadalomkutatás tudományos, államigazgatási és üzleti alkalmazásaiban egyaránt.

A munkaadók többsége azért keres survey statisztikai és adatanalitikai tudással rendelkező hallgatóinkat, mert az itt megszerzett tudásuk lehetővé teszi, hogy tolmács szerepben közvetítsenek az informatika világából érkező „data scientist”-ként dolgozó, valamint a társadalomtudományi, közgazdasági háttérrel rendelkező kollégák között. Mindezt a társadalomtudományi és üzleti szemlélet, valamint a statisztikai tudás és programozási készségek találkozása teszi lehetővé.

A survey statisztika és adatanalitika képzés hivatalosstatisztika-specializációja 2019 februárjában megkapta az EUROSTAT Európai Mesterképzés a Hivatalos Statisztikában képzési akkreditációját, így 2020-tól lehetőség van akkreditált EMOS diploma megszerzésére.

A mesterszak célja, hogy olyan statisztikai és adatanalitikai szakértőket képezzen, akik az üzleti világ, a piackutatás, közigazgatás, társadalomkutatás területén egyaránt képesek
a probléma meghatározására,
az adatgyűjtés és elemzés véghezvitelére,
az eredmények értelmezésére, valamint
az eredmények közérthető bemutatására is.
Ehhez feltétlenül szükséges a szilárd matematikai alapok elsajátítása mellett a társadalomtudományi szemléletet is. Ehhez a Társadalomtudományi Kar által kínált környezet ideális.


Kapcsolattartó:
Nemzetközi Iroda, Bagi Eszter Borbála
E-mail: international@tatk.elte.hu

Programme structure

Képzési és kimeneti követelmények

Career opportunities

A survey statisztikus és adatanalitikus diplomát szerzett hallgatók főbb elhelyezkedési területei: a piac- és közvélemény-kutató cégek elemzési részlege, a vállalatok piackutatási menedzsmentje, a non-profit szféra és a tudományos kutatóintézetek módszertani csoportja. Kiemelt célcsoportot jelent a közigazgatásban, illetve a közigazgatás megbízásából pályázatok kiírásához és eredményességének vizsgálatához készülő kutatások elemzését végző szakemberek.

Apply now! Academic year 2024/25
Application start
16 Apr 2024
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2024/25
Application start
16 Apr 2024
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo