Logo of Eötvös Loránd University

MAirodalom- és kultúratudomány_hu

More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 3

Link: btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Felvételi követelmények:

Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk egy motivációs levelet és egy szakirányú tudományos munkát. Továbbá az adatközlő lapon nyilatkozniuk kell arról, mely specializáción kívánják tanulmányaikat folytatni.
A húsz-harminc soros motivációs levél indokolja a szakválasztást, tartalmazza a választott specializáció megnevezését. Az írásbeli tudományos munka alapvetően irodalmi tárgyú legyen, a képzés nyelvén íródjon, bizonyítsa a jelentkező jártasságát és felkészültségét a megnevezett specializáció tekintetében, s feleljen meg a szaktudományos értekezés tartalmi és formai kritériumainak. Benyújtható például már megjelent vagy közlés előtt álló tanulmány, az alapképzésen készített szakdolgozat vagy két szemináriumi dolgozat. A jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott szöveg a saját munkája.

Szóbeli szakasz:
A vizsga során a bizottság a szakmai tájékozottság mellett a jelölt rátermettségéről, a tudományos gondolkodásra való képességéről alkot véleményt egy felvételi beszélgetés keretében.

Programme structure

irodalom- és kultúratudomány

Career opportunities

karrier

Sponsor logo
Sponsor logo