More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 4

Link: btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Felvételi követelmények:
Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk egy 2-4 oldalas (4-8 ezer leütés) motivációs levelet. Ez tartalmazza a jelentkező eddigi szakmai pályafutását, eredményeit, érdeklődését, esetleges publikációinak adatait.

Szóbeli szakasz:
1. A magyar nyelvterület egy kiválasztott tájegységének néprajzi bemutatása.
2. Szabadon választott téma az európai folklorisztika köréből.
3. Egy, az utóbbi öt évben megjelent jelentősebb néprajzi/folklorisztikai könyv ismertetése.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
Borsos Balázs–Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 1-2. Budapest, 2011.
Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór. Budapest, 1998.
Ajánlott irodalom
A Magyar Néprajz nyolc kötetben I-VIII k. Budapest, 1988-2011.

Programme structure

néprajz

Career opportunities

Karrier

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo