Logo of Eötvös Loránd University

MAmagyar nyelv és irodalom_hu

More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 4

Link: btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Felvételi követelmények:

Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk egy motivációs levelet és egy szaktudományos jellegű dolgozatot.
A jelentkezőktől kérnek egy egyoldalas, kézzel írott motivációs levelet, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a jelentkező melyik specializációra kíván jelentkezni, s amelyben megfogalmazza, miért ezt a specializációt választotta, milyen célok vezérlik annak elvégzésével. A jelentkezőnek továbbá el kell küldenie egy olyan, korábban elkészített írásbeli munkáját, amely megítélése szerint a leginkább bizonyíthatja jártasságát és felkészültségét a motivációs levelében megnevezett specializációra. Ennek a dolgozatnak szaktudományos jellegű, a megfelelő hivatkozásokkal ellátott, a tudományterületnek megfelelő tartalmi követelmények szerint elkészített értekezésnek kell lennie, amely a képzés nyelvén íródott. Beadható a hároméves alapképzés lezárásaként készített szakdolgozat vagy az alapképzés során készített két-három szemináriumi dolgozat, de lehet olyan szöveg is, amelyet a jelentkező külön erre az alkalomra vagy esetleg tanulmányi céljain kívül készített. A jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szöveg a saját munkája.

Szóbeli szakasz:
A szóbeli vizsga során a Bizottság az általános szakmai jellegű tájékozottság mellett a jelentkező általános intelligenciáját, önálló gondolkodásra való képességét és problémafelismerő, illetve problémamegoldó képességét vizsgálja egy felvételi beszélgetés keretében.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
A felvételi vizsga a magyar szakos alapképzés, illetve a magyar záróvizsga anyagához és a felvételre megjelölt specializáció témaköreihez kapcsolódik.

Programme structure

magyar nyelv és irodalom

Career opportunities

Karrier

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo