Logo of Eötvös Loránd University

MAfordító és tolmács_hu

More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 10

Link: btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Felvételi követelmények:

1) fordító és tolmács; 2) Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek az adatközlő lapon nyilatkozniuk kell arról, mely specializáción kívánják tanulmányaikat folytatni. A vizsga személyes megjelenést igényel.

1. Fordítás A nyelvről B nyelvre (0-15 pont)
2. Rezümé készítés C nyelvről A nyelvre (0-10 pont)
Megjegyzés: A nyelv = anyanyelv, B nyelv = első idegen nyelv, C nyelv = második idegen nyelv

A vizsgán bármilyen nyomtatott szótár használata megengedett.

Szóbeli szakasz:
Motivációs és általános ismeretek – beszélgetés (B és C nyelven) (0–10 pont)
Szóban ismertetett B nyelvű szöveg összefoglalása A nyelven (0–10 pont)
Szóban ismertetett A nyelvű szöveg összefoglalása B nyelven (0–20 pont)
Szóban ismertetett C nyelvű szöveg összefoglalása A nyelven (0–10 pont)

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
Napi sajtó követése magyar és idegen nyelven.

Programme structure

fordító és tolmács

Career opportunities

Karrier

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo