More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 3

Link: btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Felvételi követelmények:

1) koreai nyelv és kultúra
2) Szóbeli szakasz:
Felvételi vizsga a tervezett kutatási területtől függően választott és a megadott szakirodalom alapján.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
Mártonfi Ferenc: A személy-fogalom helye és szerepe a Koreaiban. Nyelvészeti dolgozatok, Szeged, 1971-72. 101-108.
Mártonfi Ferenc: A tiszteletiség kifejezési formáiról a kelet- és délkelet-ázsiai nyelvekben. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, VIII. 165-180. Min Hyonshik: Myongsahwa (‘A főnevesítés’). Kugoyongu odikkaji wanna. Seoul, 1990. 479-492.
Osváth Gábor: „Hogy” kötőszós mellékmondattá átalakítható igei vonzatstruktúrák. Magyar-koreai igei vonzatszótár. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 1993. 4-21.
Osváth Gábor: Koreai nyelv I-II., Külkereskedelmi Fõiskola, Budapest, 1995-96.
Osváth Gábor: Magyar-koreai igei vonzatszótár, Külkereskedelmi Fõiskola, Budapest, 1993.
Csoma Mózes: Korea – egy nemzet, két ország, Napvilág, Budapest, 2008.
Csoma Mózes: Koreai csaták és harcosok. Oriental History Project. Budapest, 2011.
Faludi Péter: Korea története I., Az Ókortól 1945-ig, Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 1993.
Nahm, C.Andrew: Korea-Tradition and Transformation. A History of the Korean people, Hollym, New Jersey and Seoul, 1988.
D. A. Kister: Dramatic Characteristics of Korean Shaman Rituals: Shaman Vol. 3. Spring (1995) pp. 15-40.
Buswell, E. E. Jr.: Tracing Back the Radiance. Chinul’s Korean Way of Zen. University of Hawaii Press 1991.
Buswell, R. E. Jr.: The Zen Monastic Experience. Buddhist Practice in Contemporary Korea. Princeton University Press 1992.; 3) Skype interjúA nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igenMegjegyzés:

Programme structure

koreanisztika

Career opportunities

Karrier

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo