Logo of Apor Vilmos Catholic College

BAcsecsemő- és kisgyermeknevelő_hu

More information

avkf.hu/kepzeseink#alapkepzes-ba 

Overview

A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére.
Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermek-nevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni.
Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

The aim of the programme is to train Infant and Early Childhood Educators, who in terms of knowledge, skills and attitudes, are capable of satisfying the physical and psychological needs of children under the age of three as well as educating them and helping their development.
Graduates are qualified to continue their studies in a master’s programme.

Career opportunities

Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője, csecsemő- és kisgyermek nevelő, óvodapedagógus, oktatási asszisztens

Employment opportunities: in a childcare institution, nursery school, créche etc.