Logo of Apor Vilmos Catholic College

BAcsecsemő- és kisgyermeknevelő_hu

More information

avkf.hu/kepzeseink#alapkepzes-ba 

Overview

A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére.
Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermek-nevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni.
Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Career opportunities

Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője, csecsemő- és kisgyermek nevelő, óvodapedagógus, oktatási asszisztens

Apply now! Academic year 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States