Logo of Eötvös Loránd University

BAnemzetközi tanulmányok_hu

More information

tatk.elte.hu/szakok/alap/nemzetkozi 

Overview

A nemzetközi tanulmányok szak olyan képzést nyújt a hallgatóknak, amelyben egyszerre kapnak a történeti és elméleti alapok mellé világpolitikai és európai uniós ismereteket, valamint a világ legtöbb országában hasznosítható gyakorlati tudást. A cél olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és a nonprofit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél. A végzettek képesek lesznek pályázatok előkészítésére, megírására és lebonyolítására is. Az alapképzés során megszerzett ismeretek megalapozzák a nemzetközi tanulmányok mester szintű képzését, és további társadalomtudományi mesterszakokon történő továbbtanulást. Ideális jelentkező az, aki érdeklődik a társadalomtudományok iránt, érdeklődik országok, népek és intézmények között szövődő nemzetközi kapcsolatok iránt, szeretné hasznosítani nyelvtudását.

Szakigazgatók:
Turai Katalin, egyetemi adjunktus

Felvételi követelmények:
A jelentkezőknek csatolnia kell az érettségi bizonyítványt és a középiskola utolsó két évének bizonyítványait eredeti nyelven. Ha az eredeti dokumentumok nem magyar vagy angol nyelven kerültek kiállításra, a dokumentumok magyar vagy angol nyelvű fordítását is csatolni szükséges.

További feltöltendő dokumentumok:

  • motivációs levél magyarul
  • útlevélmásolat

Felvételi procedúra:

A teljes jelentkezési csomaggal rendelkező jelentkezőket a felvételi bizottság szóbeli felvételi vizsgára hívja. Az intézményi felvételi pontok a korábbi tanulmányi eredményekből (a leadott dokumentumok alapján) és a szóbeli felvételi vizsga eredményéből tevődnek össze. A felvételi vizsga a jelentkezők általános, valamint szakmai tudását és érdeklődését méri fel.

A sikeres felvételi vizsga a felvétel feltétele. Sikertelen felvételi vizsga esetén a jelentkezést elutasítjuk.

Felvételi vizsga:
Igen

Felvételi vizsga típusa:
Szóbeli

Felvételi vizsga helyszíne:
Online

Kapcsolattartó:
Nemzetközi Iroda, Bagi Eszter Borbála
E-mail: international@tatk.elte.hu

Programme structure

Képzési és kimeneti követelmények

Career opportunities

A végzettséggel megcélozható állások

  • Projektmenedzser: Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló projektek menedzselése a közreműködő szervezet szintjén (projektek, pályázatok bírálata, közbeszerzések ellenőrzése, szakmai előrehaladásának nyomon követése, illetve a projektek lezárása és az azt követő figyelemmel követés).
  • Programmenedzser: Az adott szervezet által kezelt, egyes európai uniós támogatásból finanszírozott operatív programok megvalósításával kapcsolatos program- és projektszintű feladatok ellátása.
  • Pályázatíró: Európai Uniós projektek pályázatainak írása és megvalósítása.
  • Pályázati tanácsadó: Feladata a pályázatgenerálás és készítés, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, pályázati utógondozás, monitoring.

Ahol az oklevél még hasznos lehet

  • Külügyi újságíró: Az újságíró riportokat készít, társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sporteseményeken, rendezvényeken, sajtótájékoztatókon vesz részt, ezekről beszámolót, híranyagot, illetve kommentárt ír.
Apply now! Academic year 2024/25
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2024/25
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo