More information

tatk.elte.hu/szakok/alap/szociologia 

Overview

A szociológia alapképzési szakra a társas lét, a társadalmi világ jelenségei iránt érdeklődő fiatalokat várjuk. A szociológus az emberek kollektív viselkedését kutatja, társadalmi kapcsolatokat, folyamatokat, intézményeket vizsgál. A szociológia mélyebb ismereteket kínál például olyan jelenségekről, mint az előítélet és a kirekesztés, a deviancia és a mintakövetés, a társadalmi konfliktusok, a családi, nemi, generációs kapcsolatok, a vallási hiedelmek és a kulturális szokások változásai, a hagyományos és az új média hatása a közönségre, és így tovább.


Kapcsolattartó:
Nemzetközi Iroda, Bagi Eszter Borbála
E-mail: international@tatk.elte.hu

Programme structure

Képzési és kimeneti követelmények

Career opportunities

A végzettséggel megcélozható állások

  • Társadalomkutató, kutató szociológus: egy kutatóintézet alkalmazásában a társadalmi élet törvényszerűségeit, egymásra hatását, valamint gazdasági és társadalmi folyamatok, tendenciák jellegzetességeit kutatja (pl. az interjú, megfigyelés, kérdőív módszerével), majd ezen elméleti vagy empirikus kutatások eredményeit elemzi, lehetséges megoldásokat, fejlesztési módokat vagy jövőképet prognosztizál. A kutató gyakran tanárként is dolgozik.
  • Közvélemény-kutató: gazdasági, társadalmi, politikai kérdésekkel, folyamatokkal, jelenségekkel kapcsolatban kérdezi és vizsgálja az emberek véleményét: vagyis a gyakorlatban adatfelvétel és adatfeldolgozás, elemzés, következtetések levonása.
  • Piackutató: egy bizonyos termék bevezetésének várható fogadtatását illetve a vásárlói szokásokat vizsgálja
  • Kutatásszervező: a fejlődés érdekében munkálkodik kutatóintézetekben vagy politikai fórumokon. Problémákat vet fel, és kutatásra érdemes területeket jelöl ki. Szakértőket és munkatársakat toboroz egy-egy projekthez, szervezi, koordinálja és kiértékeli az adott vizsgálatot.
  • Tanácsadó: gazdasági és társadalmi folyamatokat vizsgál és elemez; pártok, társadalmi, állami vagy önkormányzati szervezetek döntés-előkészítéseit szakmailag megalapozza, stratégiai tervet készít

Ahol az oklevél még hasznos lehet

  • Újságíró: interjút készít, sajtótájékoztatón vesz részt, információt gyűjt, esetleg nyomoz; újságcikket ír például oktatásüggyel, településgazdálkodással, társadalmi, politikai, gazdasági jelenségekkel, kisebbségekkel, környezetvédelemmel kapcsolatos témákról
  • Politikus: oktatásüggyel, kultúrával, településgazdálkodással, társadalomtervezéssel, kisebbségekkel, környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek képviselete a döntéshozásban.
Sponsor logo
Sponsor logo