More information

gtk.szie.hu/..k/mesterkepzes/marketing-msc 

Overview

A MATE marketing felsőoktatási képzés mindhárom szakaszával rendelkezik. A magyar Akkreditációs Bizottság indításra elfogadta 2005-ben a Kereskedelem és Marketing alapszakot (BA), illetve 2007-ben a Marketing mesterszakot (MSc). A Kereskedelem és Marketing BA és a Marketing Msc képzését a Üzleti Tudományok Intézete irányítja. A MATE Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola keretében Marketing PhD alprogram működik. A MATE-ra jelentkező hallgatók felsőoktatási tanulmányaik mindhá-rom szintjét BA, MSC, PhD egy intézményben végezhetik el.

A Marketing MSc négy szakiránnyal rendelkezik: Marketing stratégia és tervezés, Logisztika és ellátási lánc menedzsment, Marketingtudás és információmenedzsment, Üzleti kommunikáció szakirányok. A képzés 4 féléves időtartamban, nappali és levelező tagozaton folyik.

Dr. Papp János
papp.janos@uni-mate.hu
egyetemi docens, szakvezető


Marketing mesterképzési szak:

Szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési helyszín: Gödöllő, Budapest
Munkarend: Nappali / Levelező
A képzési idő: 4 félév

Apply now! Academic year 2022/23
Application deadline
31 Jan 2022 23:59:59
Europe/Budapest time
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2022/23
Application deadline
31 Jan 2022 23:59:59
Europe/Budapest time
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States