More information

uni-mate.hu 

szentistvancampus.uni-mate.hu 

Overview

Szakképzettség: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
Szakirányok: nemzetközi üzleti menedzsment; nemzetközi fejlesztés
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési helyszín: Gödöllő
A képzési idő: 4 félév

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, európai integrációs, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismeretek birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, -elemző feladatok megoldásában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a tanulmányaik gazdaságtudományi és/vagy multidiszciplináris doktori képzésen történő folytatásához.

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak elvégzése után a hallgatók a Nyugat-Európa méltán híres és elismert felsőoktatási intézményei hasonló képzésének megfelelő, azokkal ekvivalens ismeretekkel rendelkeznek, miközben ismerik a hazai adottságokat és követelményeket is. Az értelmiségnek olyan körét jelentik, amely a modern piacgazdaság feltételei között működő szervezetekben a képzés által megcélzott funkciókat minden vonatkozásban el tudja látni.

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot végzett hallgatók a képzés során olyan szintre jutnak el, hogy ambíciójuktól függően korlátozás nélkül folytathatják tanulmányaikat hazai és/vagy nemzetközi doktori (PhD) programokban.

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás: Katona Lászlóné
E-mail: Katona.Laszlone@uni-mate.hu
Szakfelelős:
Dr. Magda Róbert
Magda.Robert@uni-mate.hu

Apply now! Academic year 2022/23
Application deadline
31 Jan 2022 23:59:59
Europe/Budapest time
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2022/23
Application deadline
31 Jan 2022 23:59:59
Europe/Budapest time
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States