More information

nemet.uni-miskolc.hu 

Overview

A képzés a német nyelv és kultúra iránt érdeklődők számára, illetve azok számára ajánlott, akik az idegenforgalom, a gazdaság, a kultúra, a média és a közigazgatás különböző hazai és nemzetközi területein szeretnének elhelyezkedni. A germanisztika alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik német nyelvi, irodalmi és kulturális ismereteik révén mind a germanisztika, mind az általános bölcsész- és társadalomtudományi területeken sokoldalú elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert. A tantárgyak a nyelvgyakorlatok mellett kulturális, nyelvészeti, irodalmi és médiatudományi ismereteket egyaránt lefednek. A germanisztika alapszakos hallgatók választhatják az anglisztikát kétéves minor szakként. Az idegennyelvi alapszak és minor elvégzése után, a hallgatók teljes kreditbeszámítással folytathatják tanulmányaikat osztatlan tanár szakon, vagy választhatják a fordító – tolmács mesterképzést.

Contact:
Mrs Katalin Gergely Csire – katalin.csirene@uni-miskolc.hu

Programme structure

120 kredit törzsképzés
50 kredit minor vagy specializáció
10 kredit szabadon választott
- a program időtartama három év (hat félév)
- választható specializációk:
interkulturális kommunikáció és projektmunka, nyelv és nyelvhasználat, fordító (utóbbi
költségtérítés ellenében)
- C1 szintű nyelvtudást és átfogó kulturális ismereteket ad, végzősök képesek a szakiránynak megfelelően német nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban.

Career opportunities

Azok számára ajánlott, akik az idegenforgalom, a gazdaság, a kultúra, a média és a közigazgatás különböző hazai és nemzetközi területein szeretnének elhelyezkedni. A germanisztika BA-szakot végzettek elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására pl. a Modern Filológiai Intézet Fordító és tolmács MA programjában.

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Sponsor logo
Sponsor logo