More information

felveteli.sze.hu/..zmus-menedzsment-mester 

Overview

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik a gyakorlatban is képesek a turizmus rendszerszintű elemzésére, a kínálat kialakításával, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tervek és tanulmányok elkészítésére, fejlesztési projektek megvalósítására, a vállalkozások és intézmények vezetésére. A hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszék kutatásaiba, így ismereteket szerezhetnek az elmélet gyakorlatban történő alkalmazásáról.

Felsőfokú tanulmányi eredmények, csatolandó dokumentum kategóriába az alábbi dokumentumokat kéri az Intézmény feltölteni az e-jelentkezés során (csatolandó dokumentum, felvétel feltétele):

oklevélmelléklet vagy leckekönyv másolata,
kreditelismerési eljárás során kapott határozat.
Kreditelismerési eljárás a Karon meghirdetett mesterképzési szakra, amelyről részletes leírás a honlapon: felveteli.sze.hu

a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szak.

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás- menedzsment) és társadalomtudományi ismeretek területéről legalább 40 kredit

turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda területéről legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kontakt:
Dr. Happ Éva
associate professor
happ.eva@sze.hu

Career opportunities

Végzett hallgatóink önkormányzatokban, szakigazgatási hivatalokban, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekben, turizmus területén működő vállalatoknál és nonprofit szervezetekben helyezkedhetnek el.

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Sponsor logo
Sponsor logo