More information

sze.hu 

Overview

A tanító alapképzési szak nappali munkarendjére jelentkezőknek 2. típusú alkalmassági vizsgát (ének-zene, beszéd-, testi alkalmassági) kell tenni. Ének-zene és beszéd alkalmassági vizsga on-line, skype-on keresztül történik. Testnevelés alkalmassági vizsga keretében mozgásos video elküldése a SZE részére. A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik.
Mintatantervek: neptun.sze.hu elérhetők. A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igen

Kontakt:
Dr. Zajdó Krisztina
zajdo.krisztina@sze.hu

Programme structure

Szakmai gyakorlat:A gyakorlati képzés a 6-12 éves gyermekek tanulásának irányításához, személyiségük fejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek gyakorlását iskolai környezetben biztosítja. A gyakorlati képzésbe beletartoznak a hallgatók hospitálásai, a csoportos és egyéni iskolai gyakorlatai, valamint a pedagógiai és tantárgy-pedagógiia stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is. A 8. szemeszterben a hallgatók összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt, melynek időtartama 8 hét. Nyelvi követelmény: az angol és magyar nyelv B2 szintű ismerete valamint angol nyelvből B2 nyelvvizsga. Szakdolgozati téma és konzulens választása 4. szemeszter. Műveltségi terület választása: az 1. szemeszterben – kivéve az idegen nyelv műveltségi terület. A záróvizsga részei: szakdolgozat és annak védése, valamint 1-1 szóbeli tétel általános tanítói szak és a választott műveltségi területről.

Career opportunities

A végzett hallgatók az általános iskola alsó tagozatán tanítói (napközi, …) feladatokat láthatnak el. A műveltségterületi képzés feljogosítja a tanító szakképzettséget szerzett hallgatót, hogy a szakterületnek megfelelően 6. osztályig taníthat.

Apply now! Academic year 2022/23
Application deadline
31 Jan 2022 23:59:59
Europe/Budapest time
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2022/23
Application deadline
31 Jan 2022 23:59:59
Europe/Budapest time
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States