More information

felveteli.sze.hu/szocialpedagogia-ba-1 

Overview

A szak azoknak kínál lehetőségeket, akik szívesen vennének részt főként a gyermek és ifjúsági korosztály segítésében, tanulási, szociális és mentális problémáinak enyhítésében, fejlesztésében, valamint meg szeretnének ismerkedni napjaink társadalmi problémáival és kezelésük módszereivel.

A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az intenzív terepgyakorlat egy féléven át –6. félév- végzett folyamatos gyakorlat, melyhez feldolgozó szeminárium és szupervízió tartozik. A 6. félévi gyakorlat kreditértéke 30.

Kontakt:
Dr. Simonik Péter
simonik.peter@sze.hu

Career opportunities

szociális és gyermekvédelmi alap-és szakellátás intézményei / család- és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egyéb speciális intézmények/,
gyámügyi és szociális igazgatás,
iskolák és kollégiumok,
rendőrség ifjúságvédelmi alosztály,
egészségügyi és rehabilitációs intézmények

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo