More information

felveteli.sze.hu/szocialpedagogia-ba-1 

Overview

A szak azoknak kínál lehetőségeket, akik szívesen vennének részt főként a gyermek és ifjúsági korosztály segítésében, tanulási, szociális és mentális problémáinak enyhítésében, fejlesztésében, valamint meg szeretnének ismerkedni napjaink társadalmi problémáival és kezelésük módszereivel.

A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az intenzív terepgyakorlat egy féléven át –6. félév- végzett folyamatos gyakorlat, melyhez feldolgozó szeminárium és szupervízió tartozik. A 6. félévi gyakorlat kreditértéke 30.

Kontakt:
Dr. Simonik Péter
simonik.peter@sze.hu

Career opportunities

szociális és gyermekvédelmi alap-és szakellátás intézményei / család- és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egyéb speciális intézmények/,
gyámügyi és szociális igazgatás,
iskolák és kollégiumok,
rendőrség ifjúságvédelmi alosztály,
egészségügyi és rehabilitációs intézmények

Apply now! Academic year 2022/23
Application deadline
31 Jan 2022 23:59:59
Europe/Budapest time
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2022/23
Application deadline
31 Jan 2022 23:59:59
Europe/Budapest time
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo