More information

archive.uni-mate.hu/..g_management_msc.pdf 

uni-mate.hu/..i-menedzser-mesterszak/20123 

uni-mate.hu/..ki-menedzser-mesterszak-msc- 

Overview

Engineering managers design, analyze and manage complex human-integrated systems such as manufacturing systems, supply chain networks and different service systems. These complex systems consist of a combination of people, material, equipment and information. Engineering managers have the necessary skills to optimize the systems for maximum efficiency, effectiveness, throughput or environment and human safety, and to function as a problem-solver, innovator, designer, coordinator and system integrator. Engineering managers apply their skills in an extremely wide range of organizations, including manufacturing industries, rural development, service industries, and governmental agencies.To achieve these objectives engineering managers gain knowledge in natural sciences, engineering sciences, IT, business and management. The study program will prepare our students to progress to PhD-level program.

A „Műszaki menedzser”
A műszaki szakterületen túl a vállalkozások pénzügyi, jogi, marketing területén jártas szakember, aki kellő ismeretekkel rendelkezik a különböző szakterületi (Projekt-, Innováció-, Műszaki termelésmenedzsment, stb.) menedzsmentekről.

A szak képzési célja olyan műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodás- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági vonatkozású tervezésében, fejlesztésében való közreműködésre, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára. A szakot elvégzők olyan kompetenciák birtokába jutnak, amelyek alkalmassá teszik őket a különböző típusú, méretű és tevékenységű vállalkozások topmenedzseri feladatainak ellátására – akár idegennyelv-tudást igénylő munkakörökben is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Végzés után milyen előnyöket ad a mesterképzés az alapképzéshez képest?
A megszerzet további elméleti és gyakorlati tudáson túl, azokon a munkahelyeken ahol létezik az előrelépés lehetősége előnyt jelent a mester szintű végzettség. Számos kutatási, fejlesztési területen valamint több szakirányú továbbképzés esetében követelmény a résztvevők felé az MSc végzettség. A doktori fokozat megszerzése is csak MSc végzettség után lehetséges.

Milyen doktori (PhD) szakokon lehet tovább tanulni?
A Műszaki menedzser mesterszakon végzettek jogosultak a műszaki doktori iskolák szinte valamennyi programjára jelentkezni.

Mennyi ideig tart a mérnökképzés mesterszakon?
A mesterszakon (MSc) a Műszaki menedzser képzés 4 félév, mind tavaszi (keresztfélév) mind pedig őszi kezdés esetén.

Milyen alapszakokról lehet MSc Műszaki menedzser képzésre jelentkezni?
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a Műszaki menedzser alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:
a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a gépészmérnöki, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak, illetve a gazdaság- és társadalomtudományi szakok.

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024