Logo of Budapest University of Technology and Economics

PhDVásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola [Műszaki] (építőmérnöki tudományok)

More information

phd.epito.bme.hu/phd/kepzes?language=hu 

Overview

Program leírás:
Az Építőmérnöki tudományok program kiterjed a szerkezeti, geotechnikai, közlekedési és vízügyi infrastruktúra tervezésre, szoros kapcsolatban az iparral. A szerkezeti tervezés kutatási témái közé tartozik az épületfizika, az építőanyagok és építmények tervezése, diagnosztikája és fenntarthatósága, a tűzbiztonság, a hidak és épületszerkezetek helyszíni vizsgálata és számítógépes modellezése, a szélsőséges hatásoknak kitett szerkezetek vizsgálata, beleértve a földrengéseket, a szerkezeti stabilitás, a topológia optimalizálása , biomechanika, falazat, kábel- és sátorszerkezetek, geotechnika, kőzetmechanika és mérnökgeológia. Ami az infrastruktúra-tervezést illeti, kutatási témákat kínálnak a folyók és tavak hidrodinamikája, az ökohidraulika, a vidéki és városi vízgyűjtők hidrológiája, a hidrogeológia és az ökoszisztémák, a víz- és szennyvíztisztító infrastruktúra és technológia, a szennyezés és a tápanyagszállítás a természetes vizekben, a vízgyűjtő gazdálkodás, valamint az út- és vasúti pályaszerkezet felügyelete. A karon végzett kutatásokat építőanyagok, szerkezetek, kőzetek és vízvizsgálat akkreditált vizsgáló laboratóriumai segítik, a felméréseket és vizsgálatokat legmodernebb terepi berendezések, valamint speciális professzionális szoftverek támogatják. Karunk két PhD programot kínál- az építőmérnöki szakon és a földtudományokban – a három mesterképzés folytatásaként.

Felvételi követelmények:
MSc diploma építőmérnöki vagy a kutatási téma szempontjából releváns területen;
Kutatási terv a fogadó tanszék (témavezető) jóváhagyásával;
Folyékony nyelvtudás magyar nyelven (min. B2 szint);
B2 nyelvvizsga a kutatásához szükséges idegen nyelvből (TOEFL IPT min 520, IELTS min 5.5)
Sikeres írásbeli és szóbeli felvételi vizsga.

Felvételi vizsga:
Igen

Felvételi vizsga típusa:
írásbeli és szóbeli

Felvételi vizsga helye:
Elektronikus

A felvételi vizsga leírása:
A felvételi eljárás általános követelményei: lásd a felvételi szabályzatot.
Lépések:
- a benyújtott dokumentumok előértékelése: MSc diploma minősége, MSc és BSc tantervek minősége, kutatási terv minősége; további értékelési szempontok: a jelenleg kínált kutatási témáink megjelenése a kutatási tervben, motivációs levél minősége, ajánlólevelek, tanórán kívüli tevékenységek (pl. oktatásban, kutatásban, publikációs tevékenységben, műszaki vetélkedőben, kiegészítő nyelvtudásban) stb.)
- online teszt: alapvető matematikai ismeretek
- online interjú: nyelvtudás, motiváció, attitűd, technikai felkészültség értékelése a kiválasztott kutatási területen;
Eredmény: PhD képzésre való felvétel / felvétel elutasítva

Kapcsolat:
Dr. Kövesdi Balázs
tudományos dékánhelyettes Építőmérnöki Kar
kovesdi.balazs@emk.bme.hu

Dr. Vigh László Gergely
Oktatási Igazgatóság
international@bme.hu

Rendelkezésre álló felkészülési év:
Nincs

Specializációs év:
Nincs

Az ösztöndíjasok minimális száma:
1

Az ösztöndíjasok maximális száma:
10

Link:
studyinhungary.hu/institution/budapest-university-of-technology-and-economics-58.html

Programme structure

https://epito.bme.hu/sites/default/files/page/epito_kepzesi_program_2020.pdf

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo