Logo of Budapest University of Technology and Economics

MScföldmérő- és térinformatikai mérnöki

More information

epito.bme.hu/msc 

Overview

A képzés célja földmérő- és térinformatikai mérnökök képzése, akik megfelelő gyakorlat után
képesek az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos földmérő- és térinformatikai mérnöki
feladatok, valamint műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló
ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények geodéziai feladatainak,
valamint egyéb földmérési, térképészeti, térinformatikai feladatok tervezésére és
szakértésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Online matematika és fizika felvételi, tananyag: alfa.bme.hu/

Programme structure

http://epito.bme.hu/sites/default/files/page/MSc_geod_mintatanterv_2017.pdf

Career opportunities

http://epito.bme.hu/mit-csinal-egy-epitomernok

Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Sponsor logo
Sponsor logo