More information

gtk.bme.hu/tantervek-mesterkepzesek 

Overview

A Műszaki menedzser mesterszakon végzettek elméleti és módszertani hátérrel felvértezve
képesek a technológiai és üzleti környezetben felmerülő összetett problémák megoldására,
koordinálására, az ilyen környezetben működő szervezetek menedzselésére.
A szak azoknak szól, akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési
és vezetési, valamint műszaki ismereteket elsajátítani, nyitottak a sokoldalúságot igénylő,
összetett problémákra. Ezt támogatandó a választott specializáció témájában a hallgatók egy
projektfeladat keretében önálló problémamegoldó képességükről tesznek tanúbizonyságot.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki menedzser képzésénél döntő a
természettudományi, műszaki és a gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretek harmóniája.
Jó lehetőséget nyújt a különböző alapképzésben végzettek számára tanulmányaik folytatására,
ezzel együtt a szak hallgatóságának sokszínűsége is kifejezetten segíti az üzleti élet különböző
szereplőivel való együttműködés képességének kialakulását.

Felvételi eljárás módja:
- írásbeli vizsga (mintafeladatok: www.gtk.bme.hu/felvetelizoknek/)
- motivációs beszélgetés (online)
- felvételhez kapcsolódó dokumentumok áttekintése.

Programme structure

www.gtk.bme.hu/wp-content/uploads/2021/06/7N-M11-tajekoztato_MM_mester_2017-18-2-20210629GTM.pdf

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States