More information

gtk.bme.hu/vezetes-es-szervezes-mesterszak 

Overview

A Vezetés és szervezés mesterképzés azt tűzi ki célul, hogy a hallgatók gazdasági és menedzsment ismereteit tovább mélyít- se, és a gyakorlatban is alkalmazható, speciális tudás átadása révén a terület szakértőivé tegye a mesterszakra jelentkezőket.

A képzés során a hallgatók megismerik a termelő és szolgáltató folyamatok tervezéséhez és optimális működtetéséhez szükséges kvantitatív alapokat, valamint a legfontosabb menedzsment, gazdasági viselkedéstudományi és jogi ismereteket. A képzésben fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatok optimális kialakításával, a projektmenedzsment korszerű módszereivel, a karcsúsított (lean) gyártással és szolgáltatással, valamint a változások megvalósításával kapcsolatos kérdések. Az oktatás épít a termelési és szolgáltatási folyamatokhoz kapcsolódó adatok statisztikai értékeléséhez és a működés optimalizálásához felhasználható szoftverek alkalmazására. A képzés során esettanulmányok és szimulációs üzleti játékok segítik a termelő és szolgáltató rendszerekben előforduló döntési helyzetek elemzését.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vezetés és szervezés mesterszakjának sajátossága, hogy széles általános alapozás mellett fókuszált szakterületi specializálódást, valamint a vállalati gyakorlatban is használható tudást ad hallgatóinak.

Felvételi eljárás módja:
- írásbeli vizsga (mintafeladatok: www.gtk.bme.hu/felvetelizoknek/)
- motivációs beszélgetés (online)
- felvételhez kapcsolódó dokumentumok áttekintése

Programme structure

https://www.gtk.bme.hu/wp-content/uploads/2019/11/Vezetes-szervezes-mester-2019-osz.pdf

Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024
Apply now! Academic year 2024/25
Application deadline
31 Jan 2024, 14:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Sept 2024