More information

gtk.bme.hu/..yezeti-gazdasagtan-mesterszak 

Overview

Mesterszakunkon olyan szakembereket képzünk, akik képesek területi, környezeti és ezekkel összefüggésben nemzetközi gazdasági folyamatok elemzésére, összetett problémák és összefüggések felismerésére, stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó, kreatív közreműködésre. Közgazdász diplomát adó mester programunk végzett mérnökök jelentkezését is várja. Végzettjeink sikeresen helyezkednek el az államigazgatásban, önkormányzatoknál és az üzleti szférában, valamint civil társadalomban egyaránt.

A Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sajátossága a felelős és jövőtudatos döntéshozatal, irányítás és tervezés elsajátítása különös tekintettel a fenntartható fejlődés és az éghajlat- változás kihívásaira adható innovatív megoldásokra.

A képzésben hangsúlyos a gyakorlatorientált szemlélet, a csapat- és projektmunka. Hallgatóink nemzetközi és hazai kutatási projektjeinkbe is bekapcsolódhatnak tovább szélesítve szakmai ismereteiket és tapasztalataikat. A mesterszak további különlegessége, hogy számos törzstárgy nemzetközi szemléletű, angol nyelvű előadásokon is hallgatható.

Felvételi eljárás módja:
- szakmai és motivációs beszélgetés (online)

Programme structure

https://www.gtk.bme.hu/wp-content/uploads/2022/07/7N-M04-tajekoztato_RKG_mester_2019-to%CC%8Ble%CC%81rve%CC%81nyes-aktualizalt-GTM-20220705.pdf

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment