Logo of Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

MAPlant Protection (Keszthely)

More information

gc.uni-mate.hu/..ramme-in-plant-protection 

Overview

A növényorvos alkalmas széles elméleti alapokon nyugvó, a növények védelmével kapcsolatos tervezői, fejlesztői, felsőszintű irányítói és szervezői, szaktanácsadási és szakigazgatási, valamint a kapcsolódó marketing feladatok ellátására.

NövényorvosA növényorvos képes diagnosztizálni a növényeket károsító szervezeteket (kórokozók, kártevők, gyomnövények), ismeri azok biológiáját, tömegszaporodási jelenségeit, a növényvédő szereket és azok hatásmechanizmusát, alkalmazásuk környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képes megelőzni a növényi károsítók által okozott károkat, alkalmazza a környezet peszticid terhelését csökkentő, ökológiai szemléletű, integrált növényvédelmi eljárásokat. Munkája során szem előtt tartja az élelmiszer, a fogyasztó, a felhasználó és a környezet biztonságát. Felsőfokú növényvédelmi képesítés alapján jogosult az engedélyhez kötött növényvédő szerek felhasználására.

A képzés további célja, hogy a kutatói pálya iránt elhivatottságot érző hallgatók alkalmasak legyenek a növényvédelem területén folyó tudományos kutatómunkára, és a Ph.D. képzésben való részvételre.

A mesterképzést elvégzett okleveles növényorvosokat átfogóan a növénytermesztés szakembereinek mondhatjuk. Ebbe beletartozik a növényvédelem, sőt a növényekből készült élelmiszerek előállításának szakterülete is. A növényorvos szaktudására a termesztés minden fázisában szükség van, hiszen ismeri és ellenőrzi a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek vegyületeinek hatásmechanizmusát, a termesztés élelmiszer-higiénés, munkavédelmi előírásait, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit.

Szakmája gyakorlásához egy növényorvosnak tehát növénytani, biológiai szaktudása mellett műszaki, technológiai, természettudományi, gazdálkodási, kereskedelmi, tájvédelmi és vidékfejlesztési, vállalkozási, sőt olykor szakigazgatási és menedzsmentismeretekkel is rendelkeznie kell.

Működési területük a mezőgazdasági termelésben jellemzően a növényi kártevők, kórokozók diagnosztizálása, az ellenük való hatékony védekezés megtervezése, kivitelezése, vezetése. A fejlesztés, kutatás területét választók környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozásában és megvalósításában, új növényvédelmi módszerek adaptálásában és továbbfejlesztésében vehetnek részt. A végzettek az államigazgatásban, szakmai ellenőrző szerveknél is elhelyezkedhetnek.

Növényorvos képzés időtartama: 4 félév nappali képzésben (magyar és angol nyelven)

Szakfelelős: Dr. Takács András Péter intézetigazgató, egyetemi docens
Telefon: +3683/545-217
Postacím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.
Email: takacs.andras.peter@uni-mate.hu


Szabó-Soós Adrienn – nemzetközi koordinátor – soos.adrienn@uni-mate.hu

Növényvédelmi Intézet: novenyvedelem@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States