More information

tajk.szie.hu/..eszet-mesterkepzesi-szak-ma 

Overview

A képzés célja tájépítészek képzése, akik kreatív, formai és vizuális készségekkel és alkotó művészi képességekkel rendelkeznek, felkészültek a települések és a táj arculatának, létesítményeinek, a szabadterek (közparkok, közkertek, történeti kertek, parkok, intézményi és villakertek) a funkciójukat szolgáló alakítására, művészi kvalitással bíró megformálására, táj- és kertművészeti alkotások létrehozására, illetve ilyen tervek készítésére és a megvalósulás irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Kontakt: Karlócainé Dr. Bakay Eszter – karlocaine.bakay.eszter@uni-mate.hu
tajepiteszet@uni-mate.hu

Minimum kvóta: 1
Maximum kvóta: 4

Apply now! Academic year 2022/23
Application deadline
31 Jan 2022 23:59:59
Europe/Budapest time
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2022/23
Application deadline
31 Jan 2022 23:59:59
Europe/Budapest time
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States