Logo of Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

BAgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (Kaposvár)

More information

uni-mate.hu 

Overview

A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Szakfelelős:
Dr. Káposzta József
egyetemi tanár
kaposzta.jozsef@uni-mate.hu

Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet
fenntarthato.fejlesztes@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment