More information

uni-mate.hu/en/home 

uni-mate.hu/..%A9rn%C3%B6k-mesterszak-msc- 

muszaki.uni-mate.hu 

Overview

A mesterképzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek gépészeti berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, gépipari technológiák fejlesztésére, környezetszempontú alkalmazására, vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására. Tudásukat felhasználhatják a kutatás, az innováció, hazai és nemzetközi mérnöki projektek területén. Ez a diploma a munkaerőpiacon a vezetői megbízások, továbbtanuláskor a doktorképzés feltétele.

Választható specializációk:

Gépészeti mechatronika
Gépipari technológia
Műszaki fejlesztő
Műszaki folyamatok és rendszerek
Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Szakfelelős:
Dr. Szabó Márta
egyetemi docens
szabo.marta@uni-mate.hu

Műszaki Intézet
muszaki@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment