More information

etk.szie.hu/felveteli/mesterkepzesek 

Overview

A képzés célja élelmiszermérnökök képzése, akik az élelmiszer-tudományi területen a szakmájuk iránt elkötelezett szakemberek, rendelkeznek a megfelelő tanulási eredményekkel, ismerik és alkalmazzák a szakterület legújabb tudományos eredményeit, tájékozottak a természettudományi és műszaki tudományi területeken. Képesek megszerzett szakmai tudásuk alkotó alkalmazására a különböző élelmiszeripari ágazatokban. A megszerzett élelmiszer-tudományi és ezzel összefüggő élelmiszerlánc komplex ismeretének birtokában képesek a teljes élelmiszeripari vertikumban rendszerszemléletű munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Kontakt: Dr. Kovács Zoltán – Kovacs.Zoltan.food@uni-mate.hu
Badakné Dr. Kerti Katalin – Badakne.Kerti.Katalin@uni-mate.hu
elelmiszertudomany@uni-mate.hu

minimum kvóta: 1
maximum kvóta: 10

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States