Logo of Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

BAkertészmérnöki (Gödöllő)

More information

uni-mate.hu 

Overview

A képzés célja olyan kertészmérnökök képzése, akik
képesek üzemi méretű termelési folyamatok irányítására és szervezésére;
az ágazat szakigazgatási alapfeladatainak és szaktanácsadói feladatainak elvégzésére;
alkalmasak önálló kertészeti magángazdaságok létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére;
ismeretekkel rendelkeznek a kertészeti termékek forgalmazása, feldolgozása és tárolása terén;
kellő mélységű elméleti tudást szereznek a képzés második ciklusban, mesterképzési (MSc) szakon történő folytatásához.


Szakfelelős:
Dr. Pluhár Zsuzsanna
egyetemi tanár
pluhar.zsuzsanna@uni-mate.hu

Kertészettudományi Intézet
kerteszettudomany@uni-mate.hu

Minimum kvóta: 1
Maximum kvóta: 5

Apply now! Academic year 2022/23
Application deadline
31 Jan 2022 23:59:59
Europe/Budapest time
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2022/23
Application deadline
31 Jan 2022 23:59:59
Europe/Budapest time
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States