Logo of Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

BAkertészmérnöki (Gödöllő)

More information

uni-mate.hu/..i-alapk%C3%A9pz%C3%A9s/20123 

kertk.szie.hu/..szmernoki-alapkepzesi-szak 

Overview

A képzés célja olyan kertészmérnökök képzése, akik képesek üzemi méretű termelési folyamatok irányítására és szervezésére; az ágazat szakigazgatási alapfeladatainak és szaktanácsadói feladatainak elvégzésére; alkalmasak önálló kertészeti magángazdaságok létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére; ismeretekkel rendelkeznek a kertészeti termékek forgalmazása, feldolgozása és tárolása terén; kellő mélységű elméleti tudást szereznek a képzés második ciklusban, mesterképzési (MSc) szakon történő folytatásához.


Szakfelelős:
Dr. Pluhár Zsuzsanna
egyetemi tanár
pluhar.zsuzsanna@uni-mate.hu

Kertészettudományi Intézet
kerteszettudomany@uni-mate.hu

Minimum kvóta: 1
Maximum kvóta: 5

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States