Logo of Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

BAkertészmérnöki (Gödöllő)

More information

kertk.szie.hu/..szmernoki-alapkepzesi-szak 

uni-mate.hu/..i-alapk%C3%A9pz%C3%A9s/20123 

Overview

A képzés célja olyan kertészmérnökök képzése, akik

képesek üzemi méretű termelési folyamatok irányítására és szervezésére;
az ágazat szakigazgatási alapfeladatainak és szaktanácsadói feladatainak elvégzésére;
alkalmasak önálló kertészeti magángazdaságok létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére;
ismeretekkel rendelkeznek a kertészeti termékek forgalmazása, feldolgozása és tárolása terén;
kellő mélységű elméleti tudást szereznek a képzés második ciklusban, mesterképzési (MSc) szakon történő folytatásához.
Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BSc)
szakképzettség: kertészmérnök
Képzési idő, munkarendek és díjak
A képzés Budapest és Gödöllő képzési helyeken nappali és levelező munkarendben indul, mindkét munkarendben állami ösztöndíjas és önköltséges formában.

Szakfelelős:
Dr. Pluhár Zsuzsanna
egyetemi tanár
pluhar.zsuzsanna@uni-mate.hu

Kertészettudománnyi Intézet
kerteszettudomany@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment