More information

gtk.szie.hu/..pzesek/emberi-eroforrasok-ba 

Overview

A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik közgazdasági, üzleti, vezetési, pszichológiai, szociológiai, etikai, politológiai, közigazgatási, jogi és kommunikációs ismereteikre támaszkodva képesek a munkaerőpiacok elemzésére, a szervezetek emberierőforrás-gazdálkodási funkcióinak ellátására, rendszereinek, eszközeinek működtetésére, korszerű módszereinek alkalmazására, továbbá a megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik mesterképzési szakon történő folytatására.

Képzés rövid tartalma:

tanulmányaik során a hallgatók korszerű közgazdasági, módszertani és üzleti ismereteket kapnak;
elsajátítják az emberierőforrás-gazdálkodási, fejlesztési, munkaerő-piaci és érdekegyeztetési folyamatok elemzéséhez és szervezéséhez szükséges szakmai ismereteket;
üzleti, módszertani és emberierőforrás-gazdálkodási ismereteik alapján képessé válnak döntés-előkészítést segítő elemzési és tervezési feladatok ellátására a nemzetgazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetőleg vállalkozásokban;
megszerzett ismereteik révén magasabb szintre is léphetnek. Az alapszak követelményeinek teljesítésével mester szinten tanulhatnak tovább, amennyiben az ott meghatározott feltételeket teljesítik.

Szakfelelős:
Dr. Mészáros Aranka
egyetemi docens
meszaros.aranka@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment