More information

uni-mate.hu 

szentistvancampus.uni-mate.hu 

uni-mate.hu/..r-alapk%C3%A9pz%C3%A9s/20123 

Overview

Műszaki menedzser szak (BSc)
Műszaki, gazdasági, jogi és menedzsment ismeretekkel felvértezett diplomás szakember, aki képes a sikeres vállalati működés feltételeinek megteremtésére.

A képzés során olyan komplex szaktudást tudunk nyújtani, amely birtokában végzett szakembereink képesek a műszaki-természettudományos ismeretekre épülő gazdálkodási- és szervezéstudományi ismeretek alkotó alkalmazására. Olyan készségek, képességek birtokába kerülnek, amelyek garanciát jelenthetnek a műszaki, mérnöki tevékenység magasabb színvonalú folytatására, a piaci verseny játékszabályai közötti eligazodásra, a racionális döntéshozatalra és a különböző típusú vállalkozások menedzselésében való érdemi közreműködésre.

Választható specializációk:
Energiagazdálkodás Termelés- és minőségmenedzsment

Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.

Kontakt:
Fülöp Melinda Zsófia
Email: Fulop.Melinda.Zsofia@uni-mate.hu
Dr. Daróczi Miklós
Daroczi.Miklos@uni-mate.hu

Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Sponsor logo
Sponsor logo