More information

uni-mate.hu 

muszaki.uni-mate.hu 

uni-mate.hu/..C3%A9rn%C3%B6k-alapszak-bsc- 

Overview

Mechatronikai mérnöki szak (BSc)
A mai kor igényeinek megfelelő, elektromos és informatikai elemeket is tartalmazó mechanikai eszközök, rendszerek megalkotására és működtetésére alkalmas rendszerintegrátor mérnök (system engineer).

A képzés célja a tanulmányok során komplex természettudományos, elektronikai, gépészeti, informatikai és gazdasági ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése. A fiatal szakemberek képesek lesznek mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, szabályozási folyamatok felügyeletére és irányítására, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezésére, valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére és karbantartására. Képesek lesznek a több szakmára kiterjedő ismeretek szintetizálására és azok együttes alkalmazásával új értékek előállítására.

Választható specializációk:
Gépipari mechatronika Járműmechatronika

Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.
Kontakt:
Fülöp Melinda Zsófia – tanulmányi ügyintéző
Email: Fulop.Melinda.Zsofia@uni-mate.hu

Dr. Földi László
Email: Foldi.Laszlo@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo