More information

szentistvancampus.uni-mate.hu 

uni-mate.hu 

muszaki.uni-mate.hu 

uni-mate.hu/..C3%A9rn%C3%B6k-alapszak-bsc- 

Overview

Klasszikus gépészmérnök képzés, az ipari gépgyártás követelményeinek eleget tevő tervező és technológus mérnök igény kielégítésére.

A gépészmérnöki képzés célja, hogy olyan széles látókörű, az élet minden területén helytálló műszaki szakemberek kerüljenek ki az egyetemről, akik alkalmasak a gépészeti berendezések tervezési, létrehozási és fejlesztési feladatainak ellátására, gépipari technológiai feladatok megoldására, a termelés és üzemeltetés magasabb szintű szervezési, fejlesztési és irányítási feladatainak ellátására, a fizikai tudományok gépészetben fontos szerepet játszó eredményeinek alkalmazására. Ilyen felkészültséggel nemcsak a hazai, de a nemzetközi munkaerő piacon is számíthatnak munkára, anyagi és erkölcsi megbecsülésre.

Választható specializációk:

Energetika Épületgépész Gépgyártó Gépjárműtechnika Katonai műszaki specializáció Mérnökinformatika CAD/CAM Termelés- és minőségirányítás

Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.
A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-
Kapcsolat:
Fülöp Melinda Zsófia, tanulmányi ügyintéző
Fulop.Melinda.Zsofia@uni-mate.hu

Dr. Szabó Márta
Szabo.Marta@uni-mate.hu, muszaki@uni-mate.hu

Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Sponsor logo
Sponsor logo