More information

etk.szie.hu/felveteli/alapkepzesek 

Overview

A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika, a műszaki és gazdasági alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel és gyakorlati készségekkel az élelmiszer-technológia terén. A megszerzett élelmiszermérnöki és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó élelmiszer-előállítási és kezelési munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Kontakt: Dr. Kovács Zoltán – Kovacs.Zoltan.food@uni-mate.hu
Szakfelelős: Pásztorné Dr. Huszár Klára- Pasztorne.Huszar.Klara@uni-mate.hu
elelmiszertudomany@uni-mate.hu

Minimum kvóta: 1
Maximum kvóta: 20

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States