More information

elelmiszertudomany.uni-mate.hu/..%C3%A9sek 

Overview

A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika, a műszaki és gazdasági alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel és gyakorlati készségekkel az élelmiszer-technológia terén. A megszerzett élelmiszermérnöki és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó élelmiszer-előállítási és kezelési munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Kontakt: Dr. Kovács Zoltán – Kovacs.Zoltan.food@uni-mate.hu
Szakfelelős: Pásztorné Dr. Huszár Klára- Pasztorne.Huszar.Klara@uni-mate.hu
elelmiszertudomany@uni-mate.hu

Minimum kvóta: 1
Maximum kvóta: 20

Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023
Apply now! Academic year 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Sept 2023