More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Rövid leírás
Két másik nagy hazai egyetem mellett a PTE-n működik hosszabb ideje szociálpolitika mesterszak. A pécsi képzés sajátossága, hogy itt a hallgatók – a törzsképzést követően – területi szociálpolitika specializáció keretében szereznek elmélyült ismereteket. A képzés elkötelezett a társadalmi problémák területi jellemzőinek (például a kistelepüléseken vagy nagyvárosokban jelen lévő szegregációnak) a feltárása, a kezelésüket szolgáló megoldások kutatása és oktatása iránt.

Képzés célja
szociálpolitikai szakemberek képzése, akik a megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi elbeszélgetés:
igen

Típus:
szóbeli

Helye:
elektronikus

Felvételi döntés:
Felvételi dokumentumok elbírálása és felvételi elbeszélgetés alapján.

Kapcsolat:
Ms. Vanda Bőczin-Sirkeci
foreign.humanities@pte.hu

Programme structure

https://btk.pte.hu/hu/kepzeseink/szocialpolitika-mesterszak-magyar-vagy-angol-nyelven

Career opportunities

https://btk.pte.hu/hu/kepzeseink/szocialpolitika-mesterszak-magyar-vagy-angol-nyelven

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo