More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Entrance exam description:
Making a 100-point ranking out of the admission requirements. 50 point could be given for the basic previous academic achievement and the other 50 point could be reached for the oral entrance exam.

Contact:
Ms Erika Szilágyi-Kispap
international coordinator
contact@gamma.ttk.pte.hu

Career opportunities

A képzés célja:
A vegyész mesterképzés célja a kutatás és műszaki fejlesztés, valamint a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő vegyészek képzése, akik magas szintű elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel rendelkeznek. Alkalmasak a választott tudományterületük feladatainak és problémáinak önálló tanulmányozására és megoldására, valamint anyagok előállítására és kémiai átalakítására, azok minőségi, mennyiségi vizsgálatára, szerkezetük meghatározására. Önálló és irányító munkaköröket láthatnak el kutatóintézetekben, a vegyipari termelésben és más gazdasági ágazatokban, igazgatási területeken, a környezetgazdálkodásban és környezetvédelemben, valamint minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területeken.

Elhelyezkedési lehetőségek:
A szakot elvégzők számára középtávon elhelyezkedési lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget elváró modern finomkémiai ipar bővülése, a legkülönbözőbb területeken felmerülő kutatási igények kielégítése.
Külkapcsolataink lehetővé teszik, hogy a kutatói pályát választók fokozatszerzés után eredményesen kapcsolódjanak be nemzetközi kutatási projektekbe.

The purpose of the program:
The chemist’s master’s degree program is aimed at research and technical development as well as training of chemists meeting the needs of the economy and the labor market who have a high level of theoretical and practical chemical knowledge. They are suitable for studying and solving the tasks and problems of the chosen field of science, as well as for the production and chemical transformation of materials, for their qualitative, quantitative examination and for the determination of their structure. They can have independent and managerial positions in research institutes, chemical production and other economic sectors, management areas, environmental management and environmental protection as well as quality assurance and quality control areas.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States