More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Entrance exam description:
Making a 100-point ranking out of the admission requirements. 50 point could be given for the basic previous academic achievement and the other 50 point could be reached for the oral entrance exam.

Contact:
Ms Erika Szilágyi-Kispap
international coordinator
contact@gamma.ttk.pte.hu

Career opportunities

Képzés célja:
A képzés célja olyan hidrobiológus szakemberek képzése, akik természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik, valamint a hidrobiológia fogalmainak, alapvető, illetve speciális összefüggéseinek és ismereteinek birtokában alkalmasak a mára már stratégiai elemmé vált vízzel, illetve a vízi élőlényekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, gyakorlati és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására.

Elhelyezkedési lehetőségek:
A hidrobiológus mesterszakot elvégzők elhelyezkedési lehetőségei olyan területeken adottak, ahol a felszíni és felszín alatti vizekben zajló folyamatok részletes ismerete elengedhetetlen.
Kutatóintézetekben, államigazgatásban, minisztériumoknál, vízügyi, természet- és környezetvédelmi szerveknél, az ÁNTSZ hálózatában, civil szervezeteknél, természettudományi
gyűjteményeknél, a versenyszférában minden olyan vállalkozásnál, amely vízhasználati és/vagy vízkibocsátási tevékenységet végez, vagy akár az egyre specializálódó tanácsadói piacon.

The purpose of the program:
The aim of the degree program is to train hydrobiologists, limnologists who are in possession of basic concepts and knowledge of natural sciences, agriculture, mathematics and information technology as well as hydrobiology concepts, basic and special relationships and knowledge of the research and development, and capable of performing practical and high level professional management tasks.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment