More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Entrance exam description:
Making a 100-point ranking out of the admission requirements. 50 point could be given for the basic previous academic achievement and the other 50 point could be reached for the oral entrance exam.

Contact:
Ms Erika Szilágyi-Kispap
international coordinator
contact@gamma.ttk.pte.hu

Career opportunities

A képzés célja:
A képzés célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik birtokában biotechnológiai, gyógyszeripari és rokon ipari területeken tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak.

Elhelyezkedési lehetőségek:
A biológia mesterszakos (MSc) hallgatók legjobbjai PhD hallgatóként folytathatják tanulmányaikat és tudományos munkájukat. Biológus hallgatóinkat, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, legnagyobb számban a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola illetve a PTE Általános Orvostudományi Kar doktori iskolái fogadják. A PhD képzésben részt nem vevő diplomások elhelyezkedhetnek az akadémiai, illetve egyetemi szféra (kutató és rutin laborok), az élelmiszer- és gyógyszeripar, biotechnológiai és környezetvédelmi cégek, nemzeti parkok alkalmazásában. A régióban a PTE az egyetlen képzési intézmény ezen a szakon. Hatóköre kiterjed a régión kívül Zala, Vas, Fejér és Győr-Moson-Sopron megyékre is, de végzett hallgatóinkat a szegedi, gödöllői és budapesti kutatóintézetekben, egyetemeken is alkalmazzák.

The purpose of the program:
The aim of the education is to train specialists who are capable for designing experiments and for the critical analysis of the results obtained from experimental and field research work. They know the specific methodology concerned with the different subdisciplines of the biology at least on a level what makes them capable to cooperate with experts on another field. They are also able to continue their studies in doctoral schools what prepares them for scientific career. According to their specialization they are especially suitable for independent and high level work on that area.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment